Vedtekter

.

Vedtekter for det interkommunale IKT-samarbeidet eKommune Sunnmøre.

 

pdfVedtekter for eKommune Sunnmøre