Vedtak om organisering

.

Organisering av eKommune Sunnmøre ved overgang til driftsfase frå 1.2.2013. Vedtaket som vart fatta av dei 8 kommunestyra.

 

pdfSaksdokument om organisering av eKommune Sunnmøre