IKT-strategi for eKommune Sunnmøre

.

Målet med samarbeidet er å gi kommunane gode, framtidsretta og kostnadseffektive løysingar. Dette vil igjen setje kommunane i stand til å kunne levere endå betre tenester til innbyggarane, i tråd med forventingane om ei døgnopen forvaltning.

 

Felles tiltaksområde for kommunane

  • Digital samhandling
  • Digital kompetanse

Strategi

  1. pdfIKT -strategi for eKommune Sunnmøre strategi for eKommune Sunnmøre 2013 -2016 ”Utvikling gjennom samarbeid”