Redusert bylinjekapasitet ÅK telefonsentral 13.4

.

Feil på bylinjer medfører at kapasiteten ut er redusert frå kl 1140, og at ein kan oppleve sperr. Problemet gjeld alle einingar i Ålesund kommune, Ørskog rådhus og Brattvåg barneskule.  Også Sula sin sentral var ute i ei kortare periode tidlegare i dag, men dei har anna teleoperatør enn Ålesund og vi ser ingen direkte sammenheng.

IT/AHS  

eKommune Sunnmøre: Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Sula, Ørskog, Ålesund