Telenor hadde full nettkollaps 6.3. som ramma alle "flater" - offentlege fast- mobil og datalinjer frå Telenor Netcom og såkalte virtuelle operatørar (basert på Telenors nett) falt ut. 

Kommunene vart først og fremst råka av at fasttelefonisystemet mista bylinjetilknytning og at mobilnettet var ute. Kun Ålesund kommunes telefonsystem hadde kontinerleg kontakt med 110 og legevakt som følge av at desse er på internlinjer i vår sentral.  eKommuen sitt interne datanett vart lite berørt av nettkollapsen med unntak av Haram kommune som fortsatt er tilknytta Telenor internett lokalt i Haram.  Dette skuldast at vårt datanett i hovedsak er basert på eigne fysiske linjer samt Tafjord/StayOn sin infrastruktur som ikkje var berørt. Les Telenors feilrapport her:   pdf20140306_Kraftfeil_i_Ålesund.pdf

 

 

Telenor-feil

eKommune Sunnmøre: Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Sula, Ørskog, Ålesund