IKT-samarbeidet eKommune Sunnmøre opphører, men driftssamarbeidet for IKT vil fortsette med Ålesund kommune som vertskommune etter Kommunelovens §28.1b.  Dei kommunane som vil, kan tegne avtale for dette med Ålesund. 

eKommune Sunnmøre: Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Sula, Ørskog, Ålesund