IKT-samarbeidet eKommune Sunnmøre opphører, men driftssamarbeidet for IKT vil fortsette med Ålesund kommune som vertskommune etter Kommunelovens §28.1b.  Dei kommunane som vil, kan tegne avtale for dette med Ålesund. 

Telenor har offentleggjort avviklingsdato på 11 telefonsentralar i vårt distrikt.  Frå denne dato vil abonnentane miste ISDN og analog telefoni og ev internettaksess over telenettet, såkalt xDSL.

Nasjonalt er det 511 sentralar som blir avvikla. 

Dei 11 sentralane er som følger - kolonne 2-3, med avviklingsdato:

GISKE ALNES ALNES 31.12.2019
NORDDAL EIDSVATN EDV 31.12.2020
NORDDAL GRØNNING GNI 31.12.2020
NORDDAL OMENÅS OMN 31.12.2020
SANDØY ORTEN ORTEN 28.02.2019
SANDØY SANDØY SAØ 28.02.2019
SKODJE GLOMSET GLMS 31.12.2020
STRANDA HELSTADGREND HTA 31.12.2020
SULA SULESUND SULE 30.06.2019
SYKKYLVEN RIKSHEIM RIKS 31.12.2020
ÅLESUND ÅRSET ART 31.12.2021

 

Ca kl 2230 var svitsjane oppdatert og serverpersonellet begynte jobben med å starte lagringsløysingane, databaser og andre system i fellespunktet.

M.a. ein 5 år gammal hovedsvitsj for 8 kommuner i Fellespunktet, Cisco 7010, måtte oppgraderast 

 

 

 

Med heimel i TLA har Vh IT i Ålesund kommune rett til å stille krav til utstyr som inngår i våre driftstenester.

Herved gir vi varsel om at svitsjar av typen Cisco 2940 og 2950, samt enkelte modellar av 3750 ikkje vil bli støtta vidare og at kommunene må koste utskifting.  Årsaken er at det er avdekka sikkerhetsmessige problem som ikkje kan fiksast, som følge av at produkta er utdatert og ikkje lenger supportert av Cisco. 

Ytterligare info: https://tools.cisco.com/security/center/downloadPDF.pdf

Det er offentleg kjent korleis denne sårbarheten kan utnyttast, og derfor ønsker vi å fase ut det aktuelle utstyret kommande halvår.  Vi ønsker at utskiftingsprogrammet er 100% gjennomført i 2017. Kalkulasjon av kostnader for tilrådde tiltak vil bli gjennomført for kvar enkelt kommune og kommunisert direkte.

Siste salsdato for Cisco 2950 var 21. oktober 2008, så utstyret har gjort sin nytte. 

IT/AHSKritisk feil

Åpningstid i romjula er som følgjer;

Tirsdag – fredag: 09:00 – 15:00.

 

Slik melder du inn saka di:

  • Via vår Service portal

  • E-post til

  • Ved manglande tilgang til nett eller ved kritiske feil (Liv og Helse), ring 70 16 29 99.

Flere artikler …

eKommune Sunnmøre: Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Sula, Ørskog, Ålesund